Manažerská školení

V naší firmě si dobře uvědomujeme, že očekávání kladená na manažerskou pozici jsou často velmi vysoká. Není podstatné, v jaké fázi své kariéry se manažer nachází, vždy existuje celá řada úskalí, kterým musí čelit. Na našich školeních se účastníci dovědí nejen, jak s danou situací pracovat, ale také jak ji zvládnout či jí úplně předejít. Školení také manažery motivují a dávají jim jedinečnou možnost setkat se s lidmi z jiných oddělení a firem a získat nad situací nadhled. Přehled všech vypsaných kurzů naleztete v našem e-shopu.

 

Manažerské dovednosti v kostce
Manažerské dovednosti v kostce
Na dvoudenním kurzu Manažerské dovednosti v kostce se účastníci seznámí s důležitými zásadami manažerského chování, vlastní manažerskou identitou a ná...
Aktuální termín: 24. 10. 2019 (Praha, Holešovice)
Pohotová komunikace
Pohotová komunikace
"Měl jsem mu ještě říct, že...." nebo "kdyby mě to v té chvíli napadlo". Tyto věty se vám po našem kurzu Pohotové komunikace vytratí ze slovníku. Zvlá...
Aktuální termín: 07. 11. 2019 (Praha)
Umění rozhodnutí
Umění rozhodnutí
Člověk stráví v průměru 4 hodiny denně rozhodováním. Cílem kurzu je objevit své slabé a silné stránky, vybrat relevantní faktory, naučit se dělat dobr...
Aktuální termín: 14. 11. 2019 (Praha, Holešovice)
Workshop - Online marketing
Workshop - Online marketing
Přijďte si prakticky na svém e-shopu vyzkoušet marketingové nástroje pod vedením experta na online marketing. Účastníci získají celou řadu užitečných ...
Aktuální termín: Zatím nevypsáno (Liberec)
Projektové řízení aneb efektivní firma
Projektové řízení aneb efektivní firma
Praktický úvod do projektového řízení. Účastníci se na kurzu seznámí se zásadami řízení sebe i celého týmu, fázování projektu a pojetí vůdčí role v za...
Aktuální termín: Zatím nevypsáno (Praha)
Agilní manažerský pracovní styl
Agilní manažerský pracovní styl
Cílem dvoudenního kurzu Agilní manažerský pracovní styl aneb kurz efektivního řízení je najít a vypilovat vlastní manažerský styl s ohledem na osobnos...
Aktuální termín: Zatím nevypsáno (Praha)

Pro začínající a mírně pokročilé

V některých společnostech se manažer na pozici postupně propracovává od řadového zaměstnance, v jiných je vybrán na základě výběrových řízení jako člověk mimo danou firmu. Ať už je profesní minulost manažera jakákoli, vždy je nástup do nového pozice náročný pro samotného leadera i vedený tým.

Pro středně pokročilé a pokročilé

Manažer zná své přednosti a slabiny a umí pracovat se svým týmem. Ačkoli je ve své pozici on i jeho tým již stabilní, stále může nastat krize. Ukážeme Vám, jak takovou situaci rozpoznat, jak jí předcházet a jak se s ní vyrovnat a zmírnit dopady. Kurzy jsou určeny také zkušeným manažerům, jejichž tým nepodává chtěný výkon, nebo těm, kteří hledají nové impulzy.

Doporučené kurzy: Projektové řízení aneb efektivní firma, 8 inspirací k úspěšnému řízení sebe a času, Agilní manažerský pracovní styl, Účinné ovlivňování

 Pro pokročilé a zkušené

To, že se člověk učí celý život, platí i pro manažerskou pozici. Mají za sebou celou řadu manažerských školení a skvělé výsledky sebe i celého týmu. Kurzy pro pokročilé a zkušené manažery se zaměřují na osobní rozvoj manažera a předání pracovních zkušeností a typů s ostatními na stejné úrovni. Mimo klasických školení nabízíme i individuální kurzy a koučing. 

Doporučené kurzy: Projektové řízení aneb efektivní firma, 8 inspirací k úspěšnému řízení sebe a času, individuální koučing