Účinné ovlivňování

Anotace Dvoudenní kurz Účinné ovlivňování je zaměřen na techniky a postupy, které pomohou druhou stranu přesvědčit a prosadit tak své zájmy.

Pro koho: Kurz je určen manažerům a vedoucím pracovníkům, jejichž náplň práce spočívá ve vyjednávání a vedení lidí, dále pracovním týmům, kde nefungují vztahy. Cílem kurzu je i zlepšení obchodních a sebeprezentačních dovedností. Kurz je interaktivní, představené techniky se v rámci kurzu prakticky zkouší
Aktuální termín Zatím nevypsáno - Zatím nevypsáno (Liberec) Cena bez DPH: 7 400,00 Kč
Informace na telefonu +420 733 609 669

Přínos kurzu:

 • osvojení si technik asertivního prosazování
 • rozpoznání nebezpečných a skrytých manipulačních strategií
 • účinná obrana proti manipulaci
 • trénink rozpoznání lži a manipulativních klamů
 • lepší orientace ve vztazích s kolegy i obchodními partnery

 

Počet tréninkových hodin: 16

 Cena zahrnuje: kurzovné, skripta, občerstvení, oběd

Oldřich Kvasnička

Oldřich Kvasnička

Zaměřuje se na vzdělávací a tréninkové moduly soft skills. Individuální a týmové koučování a manažerské konzultace s důrazem na osobní rozvoj. Má bohaté zkušenosti se vzděláváním dospělých. Zajímají ho průřezová témata, rád kombinuje a hledá souvislosti mezi osobním a pracovním životem. Výborně se orientuje v rozvojových tématech motivace a sebemotivace, stres managementu, leadershipů a aktivním prováděním změn.

Tematické okruhy

 1. Vliv kontra moc
 • mocenský a vlivový přístup, jak s nimi nakládat a kdy je využít
 • slovník moci a vlivu
 1.  Takt a diplomacie v prosazování svých zájmů
 • rozpoznání rozdílu mezi diplomacií a manipulací
 • lidský přístup při získávání vlivu
 1. První tři zákony získání vlivu
 • používání třech zásad účinného ovlivňování v praxi

4.Atraktivita vs. oblíbenost - jak si získávat přátele

 • neurolingvistické programování a posílení sebeovládání
 • zásady atraktivního a přátelského vystupování
 1. Druhá sada zákonů získávání vlivu
 • představení a trénink dalších zásad vlivu
 1. Malý festival účinných vlivových komunikačních technik
 • účinné a neúčinné strategie získání vlivu
 • volba vhodných prostředků
 • nácvik rozpoznání manipulace a odpovídající reakce
 1. Lež a lhaní, kdy ano, kdy ne a jak lež odhalit
 • techniky a nácvik rozeznávání lži

Kurzy na míru

Připravíme vám na školení dle vašich požadavků přímo ve vaší firmě. Stačí nám zadat základní informace a my se sami ozveme s nabídkou řešení.

Poptávka kurzu Informace na telefonu
+420 733 609 669